“Opa en Oma project” (vakantie adoptie project)

opa en omaEen uniek diaconaal project voor kinderen van vluchtelingen. Deze zomer gaat dit project het derde jaar in. Vier tot zes weken lang kan een kind een dagdeel naar een gastadres, leeftijd zes tot 12 jaar. Ieder gastadres bepaalt zelf wat hij/zij dan voor activiteiten gaat doen, daar is ieder geheel vrij in. Waarom is dit project opgezet. Een paar redenen: 

1. Kinderen van vluchtelingen gaan zelden op vakantie.

2. De meesten van hen hebben geen grootouders in Nederland, die wonen vrijwel allemaal nog in hun land van herkomst en je merkt aan deze kinderen dat ze contacten met ouderen vaak waarderen. 

3. In de vakantie gaat het Nederlands van deze kinderen vaak achteruit omdat ze niet meer de dagelijkse lessen volgen en ze hebben lang niet allemaal Nederlandse vriendjes of vriendinnetjes.
 
In 2017 is in de kerkdiensten van Oost en West informatie over dit project gegeven en gastadressen konden zich direct na de dienst opgeven. Dat leverde op 1 zondag al meer dan 20 adressen op, zowel van oudere broeders en zusters als van jongere gemeenteleden. Vijftien kinderen zijn het eerste jaar geplaatst. Ook het tweede jaar hebben er ongeveer net zoveel kinderen een gastadres gehad. Ongeveer de helft van deze kinderen is moslim de andere helft christelijk. Soms is het een hele puzzel om een kind te plaatsen, bijvoorbeeld wanneer een kind van de  ouders niet naar een adres mag waar ze een hond hebben (voor sommige moslims is een hond een onrein dier). Rob Lengkeek heeft ervaren dat je niet twee jongens uit een gezin tegelijk mee moet nemen, dan wordt je een veredelde oppasser. Vraag het hem maar eens.....

 

Over het algemeen zijn de ervaringen positief, natuurlijk is ook altijd de spreekwoordelijke uitzondering. Er ontstaan soms contacten die ook buiten de zomervakantie nog doorgaan, daar is ieder geheel vrij in. In het dorp komen de gastadressen hun " kind" weer tegen en dat betekent dat het netwerk van een kind groter wordt. Zo'n kind gaat zich meer deel van de Nederlandse samenleving voelen. 

 

Dit diaconale project heeft de aandacht getrokken van instanties buiten Dalfsen. Het VluchtelingenWerk Oost Nederland maakte een boekje met allerlei inspirerende projecten voor vluchtelingen en daar stond het Vakantie Adoptie Project ook in. Het Diaconaal Steunpunt stelde een jubileumbundel samen waarin ons project ook een plaats kreeg. Ook voor dit project geldt dat het een concretisering is van de visie van de GKv Dalfsen Oost en West: kerk in het dorp, kerk voor het dorp. 

 

Tot slot: nieuwe gastadressen zijn van harte welkom, want niet ieder gastadres kan elk jaar meedoen.

De diaconieën.