Discipelschap - het project

 ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’              Matteüs 28: 18-20

 

Het komende seizoen gaan we in tien themaweken ons samen bezinnen op discipelschap. Het is een thema dat de laatste jaren ‘in’ is geraakt. Je zou je dan ook kunnen afvragen of we niet gewoon meedoen met een hype – die ook vanzelf wel weer over zal waaien.

Het zogenaamde zendingsbevel zet ons echter op een heel ander spoor. Niks hype! Discipelschap is juist de core business van de kerk! De opdracht die de apostelen van Jezus bij zijn afscheid meekrijgen is: maak iedereen tot mijn discipelen. Dat is de hoofdopdracht. Daarna volgt in het kort langs welke weg zij mensen tot discipelen moeten maken (doop en leren zich te houden aan alles wat Jezus zijn apostelen opdragen heeft).

 

De vraag is dus eerder: hoe komt het dat het thema discipelschap de laatste jaren zo nadrukkelijk ook op de gereformeerde kaart verschijnt? Ik denk dat dit wel eens te maken zou kunnen hebben met de tijd en cultuur waarin we leven. Nederland is post-christelijk geworden. Christelijke normen en waarden zijn niet langer vanzelfsprekend. Het komt veel meer dan vroeger aan op eigen keuzes, gebaseerd op diepe overtuigingen. Ik denk dat veel christenen zich bewust of onbewust de vraag stellen: wat betekent het, heel praktisch, gewoon voor het leven van elke dag, dat ik christen ben? Wat vraagt God daarin van mij? Meehobbelen met een cultuur die een christelijk stempel draagt is er immers niet meer bij. Op een dieper niveau kom je dan als vanzelf uit bij vragen als: wat drijft mij eigenlijk in het leven? Wie ben ik, wat voor mens wil ik eigenlijk zijn?

Voor een antwoord op die vragen zal een christen zich al gauw richten op Christus. Hij is de spil waar alles om draait. Je bent, zoals het zendingsbevel ook laat zien, zijn leerling. Want dat betekent het woord discipel: leerling. We zijn dus discipelen/leerlingen van Christus!

 

wordle_themaboekje

 

Zo bezien kan discipelschap nooit een hype zijn. Het is misschien een woord dat we in onze gereformeerde traditie niet zo veel gebruikt hebben. Maar de zaak is eigenlijk altijd aanwezig geweest. Denk maar aan termen als navolging, het beeld van Jezus laten zien in je leven, omgevormd worden tot zijn beeld. En zo zijn er nog wel meer uitdrukkingen. De term mag wat mij betreft een keer weer overwaaien, maar de zaak beslist niet.

 

Welke term je er ook voor gebruikt, ik hoop dat mede vanuit het zendingsbevel duidelijk is dat we hier bij het hart van christen-zijn aangeland zijn. Ik spreek dan ook de wens uit dat we als gemeente mooie en gezegende themazondagen en themaweken mogen hebben. Daar heb ik ook alle vertrouwen in, want eindigt het zendingsbevel immers niet met deze woorden: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’?